پردیس بنت الهدی صدر کردستان

ویژه کارکنان صف و ستاد دانشگاه فرهنگیان

دوره خودخوان "مدیریت تغذیه­ ای در دوران همه­ گیری بیماری کووید 19"

به گزارش واحد دانشجویی پردیس بنت الهدی صدر سنندج؛ نظر به ضرورت ارتقا سواد سلامت و افزایش دانش و آگاهی کارکنان دانشگاه فرهنگیان در زمینه بهداشت، سلامت و تغذیه، اداره کل مشاوره، بهداشت و سلامت اقدام به برگزاری دوره خودخوان "مدیریت تغذیه­ ای در دوران همه­گیری بیماری کووید 19" ویژه کارکنان صف و ستاد دانشگاه فرهنگیان نموده است. لازم به یادآوری است که ثبت نام در این دوره از طریق سامانه جامع بالندگی از چهارشنبه 28/08/1399 امکان­پذیر و جزوه آزمون از طریق کتابخانه الکترونیک این سامانه قابل دسترسی است. زمان آزمون در سه شنبه تاریخ 04/09/1399 خواهد بود. 


نظرات کاربران