پردیس بنت الهدی صدر کردستان

به همت معاونت دانشجویی پردیس بنت الهدی صدر سنندج برگزار شد؛

نخستین جلسه مجازی منتخبین جدید شورای صنفی- رفاهی دانشجویان

به گزارش واحد دانشجویی پردیس بنت الهدی صدر سنندج؛ نخستین جلسه مجازی منتخبین جدید شورای صنفی- رفاهی پردیس با حضور دکتر شعله ظهیری سرپرست پردیس، معاون دانشجویی، کارشناس مسئول دانشجویی و اعضای شورای صنفی دانشجویان دوره قبل و منتخبین جدید بصورت ویدئو کنفرانس سه شنبه 27 آبان ماه 99 برگزار شد.

دکتر ظهیری ضمن تبریک به اعضای جدید شورای صنفی و تقدیر و تشکر از اعضای دوره قبل، بر نقش و جایگاه مهم شورای صنفی به عنوان همکار و همیار حوزه دانشجویی تاکید نمود و پیگیری مسائل صنفی- رفاهی دانشجومعلمان را از اولویت های مهم این شورا دانست.

در ادامه جلسه سبحانی معاون دانشجویی پردیس با اشاره به همه گیری ویروس کرونا، برای اقشار مختلف مردم بخصوص دانشجو معلمان و خانواده های محترم آنان، آرزوی سلامتی و موفقیت نمود.

ایشان ضمن تبریک به اعضای جدید شورای صنفی و تقدیر و تشکر از اقدامات و فعالیت های اعضای دوره قبل به تشریح و تبیین وظایف اعضای شورای صنفی - رفاهی با توجه به آیین نامه و شیوه نامه های شورای صنفی پرداخت.

سپس مخدومی مسئول امور دانشجویی با آرزوی سلامتی برای دانشجومعلمان و خانواده های محترم آنان، به ارائه گزارشی از روند اجرای انتخابات مجازی شورای صنفی در ایام کرونا پرداخت و تاکید نمود، انتظار از شورای صنفی ایجاد فضای همدلی و تعامل بین دانشجو معلمان و مسئولان دانشگاه می باشد.

در پایان جلسه هر کدام از اعضا به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و بیان محمدی با رأی اعضای شورای صنفی جدید به عنوان دبیر شورا انتخاب شد. 


نظرات کاربران