پردیس بنت الهدی صدر کردستان

شیوه‏ نامه اجرایی آیین‏ نامه آموزشی دوره‏ های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

 

 

مقدمه

یکی از عوامل مهم در کیفیت‏بخشی به امور آموزشی، تسهیل فرایندهای اجرایی مربوط به آن است. از این رو معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان به منظور فراهم کردن زمینه برای اجرای هرچه بهتر فعالیت‏های آموزشی و نظارت بر حسن اجرای آن، به استناد آیین‏نامه آموزشی دوره‏های کاردانی و کارشناسی ابلاغیه 244752/2 مورخ 24/12/1393 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شیوه‏نامه اجرایی تدوین و به اجرا گذاشته می‏شود. این شیوه‏نامه از تاریخ ابلاغ جایگزین منشور کیفیت آموزش و شیوه­نامه ساماندهی امور تدریس 2 می‏شود.

 

ماده 1- هدف

هدف از تدوین این شیوه‏نامه، تسهیل امور آموزشی دانشگاه فرهنگیان در راستای اجرایی نمودن آیین‏نامه آموزشی دوره‏های کاردانی و کارشناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

 

ماده 2- برنامه‏ریزی دروس در طول هفته

برنامه دروس دانشجویان کارشناسی پیوسته از شنبه تا چهارشنبه و دانشجویان کارشناسی ناپیوسته در روزهای پایان هفته توزیع شود.

تبصره 1- برنامه روزانه از ساعت 7:30 الی 19:30 در نیم­سال اول به صورت دو زمان صبح و سه زمان عصر و در نیم­سال دوم به صورت سه زمان صبح و دو زمان عصر توزیع شود و در هر برنامه روزانه یک ساعت و نیم برای نماز و ناهار در نظر گرفته شود.

تبصره 2- در برنامه زمانی برای هر یک ساعت درس،50 دقیقه آموزش و 10 دقیقه جهت استراحت و جابه­جایی منظور شود.

تبصره 3- حداکثر دروس قابل ارائه در یک روز برای دانشجویان کارشناسی پیوسته، 6 واحد (حداکثر 10 ساعت) و برای دانشجویان کارشناسی ناپیوسته 8 واحد (حداکثر 10 ساعت) است.

 

ماده 3- ضوابط تشکیل کلاس (تعداد دانشجویان در کلاس)

حداقل تعداد دانشجو برای تشکیل کلاس در یک ماده درسی به تفکیک نوع درس مطابق جدول زیر می‏باشد:

نوع درس

حداقل تعداد دانشجو برای تشکیل کلاس

افزایش تعداد دانشجو برای تبدیل شدن به دو کلاس

نظری عمومی (شامل معارف اسلامی، تربیتی، تربیت اسلامی و سایر دروس عمومی)

30

15

نظری تخصصی

25

15

عملی، کارگاهی، آزمایشگاهی

14

6

کارورزی، کارنمای معلمی

12

8

 

 

تبصره 1- در صورت افزایش تعداد دانشجو برای تبدیل شدن به دو کلاس، رعایت حداقل تعداد دانشجو ضروری نیست.

تبصره 2- در دروس ترکیبی (دروسی که دارای واحد نظری به همراه واحد عملی یا کارگاهی­اند) برای واحد نظری منطبق با ضوابط واحد نظری و برای واحدهای عملی و کارگاهی بر اساس ضوابط همان واحدها برنامه‏ریزی صورت گیرد.

تبصره 3- دروس عمومی به نحوی ارائه شوند که دانشجویان همه رشته‏ها، شرایط اخذ آن را داشته باشند.

 

ماده 4- میزان واحد موظف و غیر موظف تدریس در هفته

واحد موظف تدریس اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه که وظایف مدیریتی بر عهده ندارند، برای استاد (8 واحد)، دانشیار (9 واحد)، استادیار (10 واحد) و مربی (12 واحد) است.

واحد معادل موظف تدریس مدرسان و دبیران تمام وقت مأمور آموزشی با توجه به سابقه خدمت آنان مطابق جدول زیر است:

عنوان شغلی

سابقه (به سال)

واحد معادل موظف تدریس

کارشناسی ارشد

دکتری

مدرس

بیش­تر از 20

14

12

کم­تر از 20

16

14

دبیر مأمور آموزشی

بیش­تر از 20

16

14

کم­تر از 20

18

16

 

 

تبصره 1- واحد موظف اعضای هیأت علمی برای دروس عملی، کارگاهی و کارورزی بر مبنای واحد معادل محاسبه و منظور می­گردد. برای نمونه اگر عضو هیأت علمی در ترمی یک واحد عملی موظف (دو ساعت در هفته) تدریس نماید، واحد معادل به صورت مضربی از67/0 برای هر ساعت محاسبه و به عنوان واحد موظف وی منظور می­گردد.

(34/1= 67/0×2)

تبصره 2- هریک از اعضای هیأت علمی، مدرسان و دبیران مأمور آموزشی علاوه بر واحد موظف می‏توانند حداکثر به میزان 12 واحد معادل در هفته تدریس غیر موظف داشته باشد.

تبصره 3- تدریس غیر موظف به افرادی تعلق می‏گیرد که میزان تدریس موظف آن‏ها و سایر اعضای گروه آموزشی کامل شده باشد.

تبصره 4- اگر میزان تدریس موظف عضو هیات علمی یا مدرس، در یک نیم­سال در یک پردیس کامل نگردد، پس از موافقت گروه آموزشی و مسئولان ذی­ربط باید با تدریس در پردیس‏های دیگر یا واحدهای تابعه یا در نیم­سال بعدی جبران شود. تدریس در استان‏های غیر از محل خدمت برای تدریس غیر موظف یا حق‏التدریس، پس از موافقت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مجاز است.

تبصره 5- با عنایت به ماده 32 آیین‏نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، استفاده از اعضای هیأت علمی آموزشی سایر دانشگاه‏ها و موسسات آموزش عالی دولتی با موافقت کتبی موسسه محل خدمت تا میزان 12 واحد معادل امکان‏پذیر است.

تبصره 6- استفاده از خدمات اعضای هیأت علمی، مدرسان و دبیران تمام وقت که سمت‏های اجرایی دارند، حداکثر تا سقف هشت واحد معادل حق التدریس، صرفاً در خارج از اوقات موظف اداری، با رعایت مقررات مربوط بلامانع است.

تبصره 7- استفاده از خدمات اعضای هیأت علمی بازنشسته دانشگاه‏های دولتی به تجویز ماده (103) آیین‏نامه استخدامی اعضای هیأت علمی با رعایت مقررات مربوط و به­کارگیری مدرسان بازنشسته دانشگاه فرهنگیان با رعایت تبصره 2 ماده 78 آیین‏نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، حداکثر تا 8 واحد معادل تدریس به صورت حق‏التدریس مجاز است.

تبصره 8- حداکثر میزان حق­التدریس نیروهای آزاد، 12 واحد می­باشد.

 

 

 

ماده 5- برنامه تدریس روزانه

حداکثر واحد موظف روزانه اعضای هیأت علمی، مدرسان و دبیران مأمور آموزشی تمام وقت مطابق جدول زیر است:

ماهیت عضو

هیأت علمی

مدرس

دبیر مأمور آموزشی

حداکثر واحد موظف در یک روز

4

6

6

 

 

 

تبصره 1- اگر عضو هیأت علمی علاوه بر واحد موظف دارای واحد تدریس غیر موظف (حق‏التدریس) باشد ارائه 6 واحد در یک روز حداکثر برای دو روز بلامانع است.

تبصره 2- حداکثر واحد معادل قابل ارائه برای اعضای هیأت علمی و مدرسان غیرموظف (اعضایی که واحد موظف تدریس ندارند) در هر روز 8 واحد و در هفته 12 واحد معادل است.

تبصره 3- دروس ارائه شده برای هر مدرس و عضو هیأت علمی باید با مدرک تحصیلی و تجربه نامبرده همخوانی داشته باشد.

تبصره 4- برای اعضای هیأت علمی دارای سمت اجرایی، ارائه 6 واحد موظف در یک روز بلامانع است.

 

 

ماده 6- میزان واحد موظف تدریس اعضای هیأت علمی دارای سمت اجرایی

واحد موظف تدریس اعضای هیأت علمی دارای سمت‏های اجرایی پست‏های سازمانی مصوب ستاره‏دار و کاهش موظف مدرسان دارای سمت‏های اجرایی دانشگاه می‏باشند، بر اساس جدول ذیل تعیین می‏شود:

پست/ سمت‏های مدیریتی (ستاره­دار)

واحد موظف تدریس عضو آموزشی

میزان کاهش واحد موظف مدرسان

مقامات موضوع ماده 79 آیین‏نامه استخدامی اعضای هیات علمی (مدیران سیاسی)

صفر

-

رئیس دانشگاه

1

-

معاونان دانشگاه

2

-

مدیران امور پردیس­های استانی/ مشاوران رئیس دانشگاه

3

6

معاون امور پردیس‏های استانی/ رؤسای مراکز و مدیران کل در سازمان مرکزی/ رؤسای پردیس‏ها و مدیران در سازمان مرکزی

4

6

معاونان پردیس‏ها/ معاونان مدیر کل در سازمان مرکزی / رئیس و معاون واحد تابعه / رؤسای دانشکده­ها و پژوهشکده­های تابعه

6

4

مدیران بلافصل وزیر با تأیید وزیر

2

-

معاونان و مدیران معاون وزیر با تأیید معاون وزیر

3

-

معاونان مدیران بلافصل وزیر با تأیید مدیر بلافصل وزیر، معاونان مدیران معاونت‏های وزارت با تأیید معاون ذیربط وزیر

3 تا 5

-

مدیر گروه آموزشی در پردیس*

7 تا 9

2

معاون گروه آموزشی**

9

1

* و ** بر اساس آیین­نامه استقرار ساختار گروه­های آموزشی

 

 

 

تبصره- میزان کسر واحد موظف تدریس اعضای هیأت علمی تمام وقت جانباز و سایر مشمولین ایثارگر مطابق مواد (27) و (28) آیین‏نامه استخدامی اعضای هیأت علمی است.

 

جدول کسر واحد موظف تدریس اعضای جانباز

درصد جانبازی

کسر واحد موظف تدریس

تا 24 درصد

1 واحد

25 تا 39 درصد

2 واحد

40 تا 69 درصد

3 واحد

70 درصد و بالاتر

5 واحد

 

 

ماده 7- گواهی صلاحیت تدریس

به کارگیری افراد برای تدریس در دانشگاه فرهنگیان به جز اعضای هیأت علمی و مدرسان دانشگاه فرهنگیان و اعضای هیأت علمی آموزشی سایر دانشگاه‏های دولتی، منوط به داشتن گواهی صلاحیت تدریس و شناسه است. گواهی صلاحیت تدریس بر اساس مقررات مربوطه به اشخاص متقاضی اعطا و برای آن‏ها شناسه تدریس صادر و در سامانه آموزشی دانشگاه ثبت می­شود.

تبصره 1- پردیس‏ها می توانند از خدمات سایر گروه‏های شغلی و اشخاص غیر شاغل دارای مدرک دکترای تخصصی یا دانشجوی دکتری پس از گذراندن آزمون جامع در کلیه دروس مرتبط و از دارندگان مدرک کارشناسی ارشد معتبر در «دروس عملی، آزمایشگاهی، کارگاهی، کارورزی و کارآموزی، روش‏های تدریس دروس تخصصی هر رشته (آموزش ریاضی، دینی، علوم و...)» تا حداکثر 12 واحد معادل در هفته به منظور تدریس در ازای پرداخت حق‏التدریس استفاده نمایند. به کارگیری افراد مذکور، منوط به داشتن گواهی صلاحیت تدریس و شناسه تدریس است.

تبصره 2- صدور گواهی صلاحیت تدریس و به­کارگیری کارکنان دانشگاه با مدرک کارشناسی ارشد ممنوع است. آن دسته از کارکنان دانشگاه که دارای مدرک دکتری تخصصی یا دانشجوی دکتری پس از گذراندن آزمون جامع هستند، در صورت داشتن گواهی صلاحیت تدریس و نیاز گروه‏های آموزشی مجازند صرفاً در روزهای غیر اداری تا میزان 8 واحد به تدریس بپردازند.

 

ماده 8- فرایند صدور گواهی تدریس

به منظور صدور گواهی صلاحیت تدریس، پس از مصاحبه و بررسی صلاحیت علمی توسط گروه آموزشی مربوطه و صلاحیت عمومی توسط حراست استان، ضروری است مدیریت امور پردیس­های استان فهرست افراد تایید شده را همراه با کاربرگ­ها جهت صدور شناسه تدریس به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ارسال نماید.

 

تبصره 1- گروه­های آموزشی موظفند با در نظر گرفتن جمیع شرایط عمومی، علمی و توانمندی‏های تخصصی متقاضی بر مبنای رویت اصل مدارک و مستندات ارائه شده و مصاحبه حضوری، کاربرگ­‏های شماره 1 و 2 را تکمیل نمایند. در صورت کسب امتیازهای لازم (عمومی کسب حداقل 50 درصد و تخصصی کسب حداقل 60 درصد نمره) از هر یک از کاربرگ‏های شماره 1 و 2 گواهی صلاحیت تدریس مطابق کاربرگ شماره 3 توسط مدیریت امور پردیس‏های استان برای مدت یکسال صادر می‏شود و باید یک نسخه از آن جهت صدور شناسه به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ارسال شود (کاربرگ‏ها پیوست می‏باشد).

تبصره 2- گروه آموزشی مربوطه است.

تبصره 3- تدریس دروس معارف اسلامی عمومی فقط توسط مدرسان دارای مجوز از معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه­ها و دروس تربیت اسلامی با مجوز دبیرخانه متمرکز گروه‏های تربیت اسلامی با رعایت سایر مقررات مربوط امکان‏پذیر است.

تبصره 4- تدریس درس آشنایی با دفاع مقدس فقط توسط مدرسین دارای مجوز از بنیاد حفظ آثار و ارزش­های دفاع مقدس با رعایت سایر مقرات مربوط امکان‏پذیر است.

ماده 9- قرارداد حق­التدریس

هرگونه به­کارگیری افراد برای تدریس به صورت مدعو، نیازمند عقد قرارداد قبل از به­کارگیری است (نمون‏برگ قرارداد به پیوست 5)

 

ماده 10- تعیین استاد راهنمای آموزشی

 بر اساس ماده (6) آیین‏نامه آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات، به منظور هدایت تحصیلی دانشجو از زمان پذیرش تا دانش‏آموختگی، باید یکی از اعضای موظف گروه، مرتبط با رشته تحصیلی دانشجو، به عنوان راهنمای آموزشی وی تعیین و در سامانه آموزش ثبت شود.

تبصره 1- مدیر گروه می‏بایست نسبت به تعیین استاد راهنمای آموزشی و توزیع متوازن دانشجویان ورودی یک رشته محل در بین اساتید موظف گروه اقدام نماید.

تبصره 2- بخشی از ارزیابی عملکرد استاد راهنمای آموزشی بر اساس نمره ارزیابی دانشجویان تحت راهنمایی ایشان می‏باشد.

 

ماده 11- کلیه فعالیت‏های آموزشی دانشگاه الزاماً در بستر سامانه گلستان انجام می‏گیرد؛ از این رو ضرورت دارد اساتید محترم، ضمن تکمیل اطلاعات آموزشی خود، فعالیت‏هایی از جمله حضور و غیاب، معرفی منابع درسی و تعیین زمان­بندی تدریس و ... را در سامانه گلستان ثبت نمایند. ضروری است پردیس یا واحد تابعه، شرایط و امکانات لازم برای این منظور را فراهم نماید.

 

ماده 12- با عنایت به تبصره 2 ماده 16 آیین‏نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در صورتی که تا قبل از اتمام مهلت حذف و اضافه، نمره درسی اعلام نشده باشد، دانشجو نمی‏تواند بیش از 20 واحد اخذ نماید، در صورتی که با اعلام نمره درس ناتمام، فرد مشروط شود باید در زمان حذف و اضافه تعداد واحد بیشتر از سقف 14 واحد درسی را حذف نماید.

تبصره 1- دانشجویانی که در زمان حذف و اضافه درس جدیدی را اخذ می‏کنند، حضور آن‏ها در   جلسات تشکیل شده ضروری است.

تبصره 2- در صورتی که دانشجو در بازه زمانی ثبت‏نام، انتخاب واحد ننماید، ادامه تحصیل وی در آن ترم با رأی شورای آموزشی و اخذ فقط 14 واحد امکان‏پذیر است.

 

ماده 13- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این شیوه‏نامه در استان‏ها بر عهده مدیریت پردیس‏های امور استانی و در سازمان مرکزی دانشگاه به عهده معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی است.

 

ماده 14- این شیوه‏نامه در 14 ماده و 29 تبصره در جلسه .............. مورخه .................... به تصویب هیئت رئیسه محترم دانشگاه رسید و پس از ابلاغ ریاست محترم دانشگاه لازم الاجر است.

 


نظرات کاربران