پردیس بنت الهدی صدر کردستان

فرم صلاحیت تدریس مدرسین

فرم شماره 1                                                                            بسمه تعالی

دانشگاه فرهنگیان

فرم تعیین امتیاز جهت متقاضیان دریافت گواهی صلاحیت تدریس در پردیس ها و مراکزآموزش عالی تابعه دانشگاه فرهنگیان

 

تذکر : کلیه افرادی که پست آنها در حکم کارگزینی غیراز مدرسی وهیأت علمی می باشد اعم از موظف و غیر موظف ملزم به تکمیل این فرم هستند .

 

نام :                نام خانوادگی :                                   نام پدر :                               شماره شناسنامه :                      شماره پرسنلی :                         کد ملی :                                     سمت :                     آخرین مدرک تحصیلی :

رشته تحصیلی :                                  داوطلب احراز گواهی صلاحیت تدریس در رشته :                                  استان :                           شهر :                                                              پردیس / مرکزآموزش عالی  :

ردیف

عوامل

شرح عوامل

امتیاز

موارد احراز امتیاز

امتیاز مکتسبه

1

مدرک تحصیلی

حداکثر 20 امتیاز

فوق لیسانس 15 امتیاز

 

 

دکترا 20 امتیاز

 

 

2

سابقه تدریس

 حداکثر 20امتیاز

سابقه تدریس دردانشگاه ها،مراکز تربیت معلم ، آموزشکده های فنی و موسسات آموزش عالی در دوره کاردانی هر نیمسال 1 امتیاز و کارشناسی 2امتیاز

 

 

3

تشویقات

حداکثر 5 امتیاز

دریافت تقدیر نامه از منطقه،استان وملی

 به ازای هر مورد منطقه  5/.امتیاز ، استان  1امتیاز ، کشوری  2امتیاز

 

 

4

تالیفات و تحقیقات

حداکثر 15 امتیاز

هرکتاب شابکدار 1 امتیاز

هرمقاله چاپ شده در نشریات  isi-isc-علمی-پژوهشی 1 امتیاز

مقاله چاپ شده در نشریات دیگر 5/0 امتیاز

مجری طرح های پژوهشی به ازای هر طرح 1 امتیاز

همکاری و نظارت طرح پژوهشی هر مورد5/0 امتیاز

 

 

5

ارایه مقاله در همایش

حداکثر 5 امتیاز

 

به ازای هر مقاله در همایش های استانی5/.،ملی1 و بین المللی2 امتیاز

 

 

6

کواهینامه

ضمن خدمت

حداکثر 5 امتیاز

 

دارا بودن گواهینامه دوره های تخصصی کوتاه مدت ضمن خدمت در ارتباط با رشته مورد تدریس

به ازای هر 20 ساعت یک امتیاز

 

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

نخبگان

حداکثر 10 امتیاز

 

 

 

 

تدریس در دوره های ضمن خدمت

حداکثر 5 امتیاز

 

ارائه مدارک مستند مبنی بر نخبه بودن از بنیاد ملی نخبگان

 ( نفرات اول تا سوم دوره کارشناسی ارشد و دکتری وجشنواره های خوارزمی و فارابی )

 به ترتیب 10،8 ، 6 امتیاز

 

 

به ازای هر 32 ساعت تدریس در مراکز ضمن خدمت 1 امتیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

آشنایی با مهارتهای معلمی

حداکثر 10 امتیاز

1-کسب مقام در  جشنواره الگوهای برتر تدریس استانی ، مقام اول  3 امتیاز ، مقام دوم 2 امتیاز ، مقام سوم 1 امتیاز ( حداکثر 5 امتیاز )

2-مدیریت کلاسی و قدرت تفهیم مطالب به فراگیران با نظر مدیر گروه درسی و روسای مراکز آموزش عالی ( حداکثر 5 امتیاز )

 

 

10

آشنایی به زبان انگلیسی

 و توانایی استفاده از رایانه

حداکثر

10 امتیاز

 

1-زبان انگلیسی : دوره های عالی زبان با مدرک معتبر تافل – تولیمو و مشابه آن حداکثر 5 امتیاز ، آشنایی با زبان انگلیسی هر سطح  1 امتیاز

2-رایانه : داشتن گواهی هر یک از دوره های ICDL یا برنامه های مشابه با توجه به رشته تخصصی مدرسان  هر مورد 1 امتیاز

 

 

 

11

توانایی علمی

حداکثر 15 امتیاز

1-معدل مدرک تحصیلی از نمره 99/16– 14 ( 1امتیاز )

20 -17(2 امتیاز)

2- نمره پایان نامه از نمره 99/ 16– 14 ( 1امتیاز ) و

20-17 ( 2 امتیاز)

3-مدرس نمونه ، معلم نمونه و کارمند نمونه در رسته های آموزشی و اداری : کشوری 4امتیاز ، استانی 3 امتیاز ، منطقه ای 1 امتیاز ( حداکثر 4 امتیاز )

4-عضویت در شورا ، ستاد و کمیته های علمی وپژوهشی به ازای هر سال در استان 1 امتیاز و در کشور 2 امتیاز ( حداکثر 3 امتیاز )

5-عضویت در کمیته های علمی داوری و یا شرکت در سمینار ، همایش ها ، کنفرانس ها ، مسابقات ، نمایشگاههای علمی ، پژوهشی ، فرهنگی و هنری : مطابق ضوابط هر مورد متیاز ( حداکثر 4 امتیاز )

 

 

 

 

جمع کل امتیازات:

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده :                                                    تاریخ و امضاء:

 

نام و نام خانوادگی مدیرگروه:                                                          تاریخ و امضاء:

 

 

 


نظرات کاربران